logo
loading
basket
تصویران لوگو تصویران تصویران
X

فلاش چتریMono lights

تعداد نمایش در صفحه

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-گودگس-Godox-QS300

فلاش چتریMono lights

فلاش گودگس Godox QS300

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

-با قدرت 300 ژول

-دما 5600 کلوین

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-زمان فلاش زدن آن 1/800 تا 1/2000 در ثانیه

-دارای محافط شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش گودگس Godox QS300

فلاش چتریMono lights

-با قدرت 300 ژول

-دما 5600 کلوین

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-زمان فلاش زدن آن 1/800 تا 1/2000 در ثانیه

-دارای محافط شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-گودگس-QS-300-2-godox

فلاش چتریMono lights

فلاش گودگس QS 300 2 godox

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

-با قدرت 300 ژول

-دما 5600 کلوین

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-زمان فلاش زدن آن 1/800 تا 1/2000 در ثانیه

-دارای محافط شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش گودگس QS 300 2 godox

فلاش چتریMono lights

-با قدرت 300 ژول

-دما 5600 کلوین

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-زمان فلاش زدن آن 1/800 تا 1/2000 در ثانیه

-دارای محافط شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-گودگس-Godox-QS-400-400W-Monolight

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری گودگس Godox QS-400 400W Monolight

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

-قدرت 400 ژول

-دمای آن 5600 کلوین

-زمان فلش زدن 1/800.1/12000

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-دارای محافطی شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری گودگس Godox QS-400 400W Monolight

فلاش چتریMono lights

-قدرت 400 ژول

-دمای آن 5600 کلوین

-زمان فلش زدن 1/800.1/12000

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-دارای محافطی شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-گودگس-GODOX-QS-400-II

فلاش چتریMono lights

فلاش گودگس GODOX QS-400 II

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

-قدرت 400 ژول

-دمای آن 5600 کلوین

-زمان فلش زدن 1/800.1/12000

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-دارای محافطی شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش گودگس GODOX QS-400 II

فلاش چتریMono lights

-قدرت 400 ژول

-دمای آن 5600 کلوین

-زمان فلش زدن 1/800.1/12000

-لامپ مدلینگ 150 وات

-دارای صفحه نمایش دیجیتال

-دارای محافطی شیشه ای برای محافطت از لامپ

 

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-گودگس-Godox-QS600II-Flash-Head

فلاش چتریMono lights

فلاش گودگس Godox QS600II Flash Head

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

-میزان انرژی 600 ژول

-دما 5600 کلوین

-دارای گیرنده های داخلی و سازگار با فرسنده های گودکس FT-16،XT16

-لامپ مدلینگ 150 وات

-صفحه نمایش دیجیتال

 

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش گودگس Godox QS600II Flash Head

فلاش چتریMono lights

-میزان انرژی 600 ژول

-دما 5600 کلوین

-دارای گیرنده های داخلی و سازگار با فرسنده های گودکس FT-16،XT16

-لامپ مدلینگ 150 وات

-صفحه نمایش دیجیتال

 

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-متل-mettle-k-150-d

فلاش چتریMono lights

فلاش متل mettle k-150-d

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش متل mettle k-150-d

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-متل-mettle-200-d

فلاش چتریMono lights

فلاش متل mettle 200-d

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش متل mettle 200-d

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-متل-mettle-150-dl

فلاش چتریMono lights

فلاش متل mettle 150-dl

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش متل mettle 150-dl

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-متل-mettle-me300

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری متل mettle me300

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری متل mettle me300

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-متل-mettle-me400

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری متل mettle me400

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری متل mettle me400

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-متل-mettle-me600

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری متل mettle me600

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری متل mettle me600

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-ویسکو-visico-vc-200

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری ویسکو visico vc-200

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری ویسکو visico vc-200

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-چتری-visico-vc-400-hh

فلاش چتریMono lights

فلاش چتری visico vc-400 hh

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش چتری visico vc-400 hh

فلاش چتریMono lights

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-استودیو-میرکوپرو-Mircopro-EX--300s

فلاش چتریMono lights

فلاش استودیو میرکوپرو Mircopro EX -300s

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

- دارای صفحه نمایشگر قدرت دستگاه

- سیستم تخلیه خودکار: داخل مدار انجام می شود

- بدنه ضد خش

- دکمه ها لمسی

- مجهز به کنتور جهت کنترل تعداد فلاشهای زده شده

- توانایی خروج فلاش از مدار فلاشهای دیگر

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش استودیو میرکوپرو Mircopro EX -300s

فلاش چتریMono lights

- دارای صفحه نمایشگر قدرت دستگاه

- سیستم تخلیه خودکار: داخل مدار انجام می شود

- بدنه ضد خش

- دکمه ها لمسی

- مجهز به کنتور جهت کنترل تعداد فلاشهای زده شده

- توانایی خروج فلاش از مدار فلاشهای دیگر

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-استودیو-میرکوپرو-Mircopro-EX---200

فلاش چتریMono lights

فلاش استودیو میرکوپرو Mircopro EX - 200

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

- دارای صفحه نمایشگر قدرت دستگاه

- سیستم تخلیه خودکار: داخل مدار انجام می شود

- بدنه ضد خش

- دکمه ها لمسی

- مجهز به کنتور جهت کنترل تعداد فلاشهای زده شده

- توانایی خروج فلاش از مدار فلاشهای دیگر

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش استودیو میرکوپرو Mircopro EX - 200

فلاش چتریMono lights

- دارای صفحه نمایشگر قدرت دستگاه

- سیستم تخلیه خودکار: داخل مدار انجام می شود

- بدنه ضد خش

- دکمه ها لمسی

- مجهز به کنتور جهت کنترل تعداد فلاشهای زده شده

- توانایی خروج فلاش از مدار فلاشهای دیگر

لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-استودیو-متل-Mettle-M-400

فلاش چتریMono lights

فلاش استودیو متل Mettle M 400

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
- قابلیت تنظیم همزمان نور سرد و گرم
- سیستم تخلیه خودکار
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش استودیو متل Mettle M 400

فلاش چتریMono lights

- قابلیت تنظیم همزمان نور سرد و گرم
- سیستم تخلیه خودکار
لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-استودیو-اس-اند-اس-اسمارت-S-S-Smart-160W

فلاش چتریMono lights

فلاش استودیو اس اند اس اسمارت S&S Smart 160W

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم
لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-استودیو-اس-اند-اس-اسمارت-S-S-Smart-120W

فلاش چتریMono lights

فلاش استودیو اس اند اس اسمارت S&S Smart 120W

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال
بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم
لطفا تماس بگیرید📞
فلاش-پرتابل-باطری-خور--Portable-NiceFoto-N-Flash-Wireless-Studio-Flash-mono-lights

فلاش چتریMono lights

فلاش پرتابل باطری خور Portable NiceFoto N-Flash Wireless Studio Flash mono lights

قیمت : تماس بگیرید ریال
قیمت: تماس بگیرید ریال
تماس بگیرید ریال

- کوچک سبک و با وزن کم

- بدون سیم و کنترل از راه دور

- بدون کابل برق

- شارژ بسیار سریع

- تعداد فلش بالا درهر بار شارژ

- وزن 8 کیلوگرم

بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم

فلاش پرتابل باطری خور Portable NiceFoto N-Flash Wireless Studio Flash mono lights

فلاش چتریMono lights

- کوچک سبک و با وزن کم

- بدون سیم و کنترل از راه دور

- بدون کابل برق

- شارژ بسیار سریع

- تعداد فلش بالا درهر بار شارژ

- وزن 8 کیلوگرم

1 از 1
مقایسه
نمایش مقایسه
x